Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Κύριο μέλημά της αποτελεί η παροχή άριστων υπηρεσιών, προσανατολισμένων στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της. Για το λόγο αυτό έχει συστήσει τμήμα τεχνικού και υγειονομικού ελέγχου των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης από άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Πωλήσεις και διανομές

Μπορείς να κάνεις την παραγγελία σου και πρόθυμο προσωπικό θα σε εξυπηρετήσει και θα σε προμηθεύσει με τα προϊόντα εγκαίρως.

Εγκατάσταση

Ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό θα φροντίσει εγκαίρως

technician

για τη μελέτη του χώρου εγκατάστασης των αυτομάτων πωλητών και την τοποθέτησή τους

πληρώντας τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής

Πελάτες – Προμηθευτές

Το τμήμα πωλήσεων εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό σημείων πώλ

ησης με ταχύτητα και υπευθυνότητα στην αγορά.

Πελάτες μας είναι:

 • εργοστάσια, νοσοκομεία
 • κλινικές, internet
 • café, προ-πο
 • ιδιώτες, κομμωτήρια
 • στρατόπεδα, γυμναστήρια
 • κέντρα υγείας,  δημόσιες υπηρεσίες
 • εκπαιδευτικά ιδρύματα,  φροντιστήρια
 • Βιοτεχνίες,  Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • πανεπιστήμια,  Ξενοδοχεία
 • Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, Αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων
 • Γυμναστήρια,  Τεχνικές Εταιρείες