Ποιότητα

Ποιότητα

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO22000 και σύστημα διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HACCP σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1416 και τη με την οδηγία 93/43/ΕΟΚ για την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τη  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ.

Χάρτινα κύπελλα

Τα ποτήρια μιας χρήσεως, χάρτινα ή πλαστικά, με τα οποία προσφέρονται τα αναψυκτικά ή ροφήματα, προέρχονται από αναγνωρισμένα εργοστάσια.

Είναι ιδανικά για ζεστά ροφήματα και υπερέχουν ποιοτικά καθώς δεν ελευθερώνουν στοιχεία ανθυγιεινά και δυσάρεστες οσμές εξαιτίας της εξαίρετης ποιότητας των υλικών κατασκευής τους και της χρήσης ειδικών μελανιών εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα και που οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ορίζουν.